För er som inte snappat det så har det startats en ny klubb. Det är i skrivande stund gratis
att bli medlem för 2016 och vi välkomnar även ssff piloter. Alltså välkomna både SPMF och SSFF. Piloter under SPMF samt SSFF följer sitt förbunds direktiv och gällande lagar.

Välkomna till paramotorklubben.se