Några uppochnedvända golvmattor fick fungera som mål