Från Vänster: Nicolas Aubert, Tor Pålsson, Pierre Aubert, Tindra Pålsson, Rasmus Pålsson