Ännu en kul flygdag vid Skokloster! Tor, Uffe och jag flög i den värma men gropiga luften.
Sergei och Göran hälsade på.Uffe på start.