En mini-video till om fredags flygning i Alunda. Jag fuskar och använder en GoPro video template smiley

Skip till 1:35 om du vill gå direkt till faceplanten.

//www.youtube.com/embed/BoTQpA2faO0?rel=0