Jag och Matte gjorde våra sista flyg för året igår, en fin flygdag. Hoppas att 2014 kan bli ett
lika bra flygår som 2013 eller ännu bättre:)