Lägger upp en olistad film på dagens två flyg med Olle.
http://youtu.be/k5MSrrkRPJ8