Vi säger välkommen till Mohamad Zamanoun som har blivit färdig pm pilot hos Anders Bergqvist. Mahomad har bakgrund inom fallskärmshoppning och har under sin
tidigare påbörjade skolning till pm-pilot hamnat hos mindre seriösa pm-instruktörer men
hamnade tillslut rätt och kunde slutföra sin licens. I väntan på sin nyinköpta motor
körde Mohamad markhantering och det såg riktigt bra ut. Välkommen!
Lägger upp en olistad länk från dagens äventyr: http://youtu.be/R7P399bmkjE