Vi blev 6 pm piloter i luften ikväll över uppsalaslätten.
Tor, Sylvain, Adda, Sergio, och Max startade vid bergsbrunna. Per Å startade vid vedyxa
och flög med oss en stund.