Jag och Matte L gjorde vårgenomgång av motorerna med egenbesiktning samt
teflonbehandling av motorn (typ slick 50). Det blev ett par flyg och knappt 2 timmar i luften.
Fortsätt gärna och kom med ide’er om roliga flyg till sommarsäsongen.
http://www.youtube.com/watch?v=tm6xrEthv-4