Jag och Uffe Berggren fick ett bra dagen före midsommarflyg över våra hemtraktersmiley Till Wiken och alla andra Svenskar som åker till Frankrike på paramotorträffen i Basse-Ham, Ha kul, flyg med kärlek eller var en god ”skärm-fluffer” Glöm inte att hälsa alla mina idoler!