https://youtube.com/watch?v=KkFmSbypHV0%3Frel%3D0Kult film från inte så längesedan, redan då insåg man fördelarna med att vara luftburen i renskötseln.