Byte av fält p.g.a. regn och blöta marker. Läs mer på anslagstavlan på cirrus.nu

/W