Nu har jag fått ett svar på mina försäkringsfunderingarsmiley
Kopia från http://www.svenskaparamotorforbundet.se/ *****verksamheten / nyheter

”Illasinnad ryktesspridning/förtal
I dagarna har det funnits att läsa i tidningen Hypoxia (syrebrist) att Svenska Paramotorförbundets pilotförsäkring för
paramotorflygning, inte skulle gälla under just paramotorflygning.
SPMF beskylls också för att låta sina medlemmar flyga olagligt!
Vidare skulle en funktionär inom SSFF kontaktat vårt försäkringsbolag och fått dem att ändra avtalstexten i vår försäkring.

Styrelsen i SPMF förstår inte hur man fått ihop detta och har sett över saken. Eftersom vår gruppförsäkring hanteras
av en försäkringsmäklare så är det inte möjligt att diskutera försäkringen direkt med återförsäkrande bolag.
Varken mäklare eller återförsäkringsbolag har blivit kontaktade av någon flygorganisation eller privatperson
som ställt frågor. Hela historien är lögn och uppenbarligen ett försök att med avsikt skada SPMF.
Att kontrollera sanningshalten för detta tilltag tog ca 20 min.

Vi kommer ta kontakt med styrelsen för SSFF och be dem försöka få kontroll på sin organisation.
Från SPMFs håll tror vi inte att förståndsnivån är så här låg inom hela SSFF och hoppas på en positiv och trevlig dialog, där vi pratar igenom hur SSFF rättar till skadan och hur man undviker liknande problem i framtiden.

Alla ni medlemmar i SPMF förstår säkert att er försäkring för paramotorflygning gäller för, just det, paramotorflygning!
Försäkringen omfattar även flygning vid ”prova-på”-aktivitet och vid organiserad tävling och täcker t.ex. förstörda kläder m.m. vilket kan vara svårt att hitta i alternativa försäkringar. Under fliken FAQ/Försäkringsfrågor hittar ni ytterligare information.

SPMF har ett mycket bra utbildningssystem och en organisation med gott förstånd och mycket sunt förnuft.
Väl syresatt skulle man kunna skoja till det!
Vi tycker det är den rätta vägen att gå och den enda säkra vägen för paramotorflygning.

Tillsammans med myndigheter och klubbar tar vi också in erfarenhet löpande och återmatar information ut till er aktiva.
Vårt utbildningssystem bygger också på att du får en fullständig utbildning för att kunna flyga självständigt!
Detta är exempel på hur man håller olyckor nere och säkerheten på topp.
Vi har bra kontakt med luftfartsmyndigheterna och vi tror de gillar vårt arbete och olycksstatistik.

SPMF jobbar stadigt vidare med försäkringsfrågor och kommer under året kunna erbjuda även försäkringsskydd för
din utrustning under resa/transport samt under flygning. Som vanligt till vettiga priser!

Välkommen till SPMF, en organisation som gillar att hålla på med flygverksamhet!”