Under den sista tiden har vi i Uppsala Paramotorteam dessvärre hört talas om ett par olyckor som inträffat med paramotorpiloter. Oavsett anledning och orsak är det naturligtvis mycket synd att det inträffar och vi önskar så klart att piloterna tillfrisknar så snart som möjligt. Men det vi hört om just de senaste olyckorna är att det skett med piloter som saknar både utbildning och licens, självlärda piloter som på egen hand försökt lära sig flyga.

Idag kan man relativt enkelt köpa sig en utrustning och de inspirerande filmerna, bilderna och texterna på nätet är många varför man kan få för sig att man skall börja flyga på egen hand. Men riktigt så enkelt är det inte alla gånger. Våra små bräckliga farkoster kan vid fel handhavande ställa till stora problem för piloten och i värsta fall svåra personskador. En bra utbildning och kontakter med andra piloter skall ge nybörjarna kunskap om hur man hanterar utrustningen, bedömer väder, undviker farliga flygställen, luftrumsregler, genomför säkra starter och landningar m.m. m.m.

Dessutom är paramotorflygning utan licens ett uppenbart luftrumsbrott. I ”Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med flygskärm” (BCL-D 2007:44 paragraf 5) står att en ”förare skall ha kompetensbevis”. Då paramotorflygning är reglerat av myndigheterna via rikstäckande förbund kan olovlig flygning även skapa problem, frågor och restriktioner för de piloter, klubbar och förbund som flyger lagligt.

Vi ser uppenbara risker för piloter som försöker lära sig själva och vi önskar inte heller stå till svars för myndigheternas frågor. I dagsläget vet vi inte säkert hur, om och på vilket sätt vi kommer att agera om vi hör talas om mer olovlig flygning i vårt närområde. Men vi kommer förmodligen inte att ignorera det i varje fall.

Vi i Uppsala Paramotorteam som flugit ett tag (varav några även är utbildade handledare) försöker alltid göra vårt bästa för att hjälpa nya piloter. Vi vet hur kul det är att flyga och vill dela med oss av vår erfarenhet till så många som möjligt hur man på ett enkelt och säkert sätt får uppleva jorden från ovan. Nya piloter är alltid varmt välkomna att höra av sig med paramotorfrågor!

Vi ses i luften!
/Fredrik , Tor och Matte
paramotor@fredrikwik.se
info@flyparamotor.se