I väntan på fler rapporter från Härnevi paramotorfestival lägger jag upp en film från Olof Heikkas besök i Uppsala…<!– WriteFlash('’); //–>