September 2008, kl 0800, hade redan flygit drygt 2 timmar och samlat ihop ca 3000 renar och lyckades ta denna bild på frihand med en flyghöjd på 6 meter.