Jag hade nöjet att få ha Olof Heikka på kaffebesök hos mej i Almunge idag… /
Tor