En kort film från dagens flygning.

<!– WriteFlash('’); //–>