Ja, det blev ett flyg trots den något röriga luften. Vi ratade arc-rallyt och drog en bb-airport i stället. Ett flyg inte det finaste men endå ett flyg att stilla flygabstinensen med. I luften Tor & Matte Tack till vår egen parapapparazzi: David Ahlroos
/
Tor